Ние сме млад и ентусиазиран екип, който знае, че прогресът е невъзможен без книги.

Мисията ни е да изграждаме едно по-добро бъдеще, а не да продаваме книги. Всяка книга е камък по пътя към целта.

Нашата Визия – възпитанието е сложен процес, който се състои от образование в училище, думи и дела на родители, играта с връстници и куп други преживявание на човек. Книгите са част от този процес, която част много лесно се пренебрегва. Всяка книга е един нов свят, една нова история, една нова мечта и цел, един нов камък. Ние от „Хубава Книга“, осъзнавайки това пренебрежение и тази потребност, поехме трудната задача да разпространим книги, да запознаем всеки човек с тази сладост, да открием и да Ви предоставим желания камък по пътя Ви към по-доброто бъдеще.

Приятно четене,
Екипът на Хубава Книга